vrijdag 25 mei 2018

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 22 juni 2018 van 9.00 tot 16.00 uur in Hasselt


Bibliotheek Hasselt Limburg - Kuringen
Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 Hasselt
T. 011-24 43 00

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op vrijdag 22 juni 2018 van 9.00 tot 16.00 een overleg voor alle Limburgse bibliothecarissen. In de voormiddag reflecteren we over de manier waarop we binnen het EBS willen (blijven) samenwerken. Het namiddaggedeelte is gereserveerd voor de Roadshow van Cultuurconnect.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.30u. Welkom, mededelingen BVL 
             Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2017, rekening 2017 en begroting 2018

09.45u - 12.00u (met korte pauze) Samenwerking Limburgse bibliotheken binnen het EBS
 
 
Het eengemaakt bibliotheeksysteem is op komst. Voor het technische luik verwachten we een goede ondersteuning van Cultuurconnect en de softwareleverancier. Tegelijk dringen zich inhoudelijke afspraken op.

Het is belangrijk dat we op voorhand allemaal goed weten wat we willen. Op welke manier willen we (blijven) samenwerken nu het provinciaal gebruikersreglement wegvalt? Is een gemeenschappelijk lidmaatschap voor alle Limburgse bibliotheken bijvoorbeeld een haalbare kaart? In hoeverre verschillen onze standpunten als we spreken over de uitleenvoorwaarden (uitleentermijnen & aantal verlengingen, maximum aantallen, boetetarieven enz.)?

Welke breekpunten detecteren we? Geraken we het eens over een minimaal basispakket?

We overlopen de belangrijkste items en gaan hierover in gesprek. Het is de bedoeling dat we argumenten pro en contra bespreken. Vanuit de BVL hopen we op een constructief overleg, waarbij een excellente dienstverlening aan onze gebruikers centraal staat.

De Limburgse bibliotheken kennen een lange traditie van goede samenwerking. We gaan ervan uit dat het EBS een opportuniteit betekent om deze voorbeeldfunctie binnen het Vlaamse bibliotheeklandschap nog te versterken.

12.00u Broodjeslunch

13.00u – 16.00u (met korte pauze) Roadshow Cultuurconnect Bibliotheeksysteem

We verwelkomen Cultuurconnect voor een laatste stand van zaken over het Provinciaal Bibliotheeksysteem en het Eengemaakt Bibliotheeksysteem, kort en krachtig: het Bibliotheeksysteem.

“We lichten toe hoe ver we staan met de proof of concept van het project, hoe we het inspraakmodel willen organiseren en we hebben het over een aantal belangrijke beslissingen. Zo ben je ook weer helemaal mee!”

Zie http://www.cultuurconnect.be/roadshows-bibliotheeksysteem

Meld je aanwezigheid vóór 18 juni 2018 bij karla.degreeve@maaseik.be. Geef daarbij duidelijk aan of je de hele dag komt, enkel in de voormiddag of enkel in de namiddag. In de voormiddag verwachten we één persoon per bibliotheek (de bibliothecaris of een plaatsvervanger). In de namiddag is het mogelijk om één extra medewerker in te schrijven. Het moet wel gaan om iemand die beleidsmatig betrokken is bij de materie.

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

donderdag 1 maart 2018

Studiereis naar Maastricht op vrijdag 23 maart 2018

Centre Céramique
Avenue Céramique, 6221 KV Maastricht 

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. Cultuurconnect en OCLC/HKA op vrijdag 23 maart 2018 een studiereis naar de bibliotheek van Maastricht.

Deze studiereis vervangt ons eerste overleg van bibliothecarissen voor 2018. Het gaat om een eerste concrete kennismaking met Wise, de software waarmee de Limburgse bibliotheken binnenkort aan de slag gaan binnen het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).


De bibliotheek van Maastricht werkt al een tijdje met Wise en wil graag haar ervaringen met ons delen. Op de agenda staan een rondleiding in de bibliotheek, uitleg over Wise en een toelichting m.b.t. de samenwerkingsmogelijkheden in Wise.

AGENDA

10:30u – 11:00u Ontvangst in Centre Céramique
11:00u – 11:30u Rondleiding door Centre Céramique
11:30u – 12:30u Ervaringen met Wise door Centre Céramique
12:30u – 13:15u Lunch (ons aangeboden door OCLC/HKA)
13:15u – 13:45u Samenwerking in de provincie Limburg (NL) door Centre Céramique
13:45u – 14:15u Nog meer samenwerkingsmogelijkheden dankzij OCLC/HKA
14:15u – 14:30u Vragen en afsluiting
14:30u - 15:00u  Van streekgericht bibliotheekbeleid naar een bovenlokaal bibliotheekbeleid
                           (door Geert Lievens en Joris Eeraerts - Vlaamse Gemeenschap)

Alle Limburgse bibliotheken zijn welkom, maar het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 40 personen. Daarom kan elke bibliotheek slechts één deelnemer inschrijven. Je mag een tweede naam doorgeven. Indien er plaats over is, laten we je dit tijdig weten.

Er is parkeergelegenheid in de Q-parking onder de bibliotheek. Deze parking is betalend. OCLC heeft beloofd te vragen aan de bib of er een gratis toegang kan geregeld worden. Dat is echter nog niet zeker.

Meld je aanwezigheid vóór 12 maart 2018 bij karla.degreeve@maaseik.be.Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!
vrijdag 26 januari 2018

Campagne '#BIBVOORIEDEREEN'


http://bibvooriedereen.be
 
Vind je het belangrijk dat een goede bibliotheekwerking behouden blijft? Zo vanzelfsprekend is dat niet, nu gemeenten niet meer verplicht zijn in een bibliotheek te investeren. De campagne #bibvooriedereen wil politici wijzen op de sterkte en het belang van de openbare bibliotheek en jij kan daarbij helpen.

De openbare bibliotheek is vlot bereikbaar en heeft deskundig personeel. Logisch, toch? Dat zou je denken, maar gemeenten zijn niet langer verplicht te investeren in een bibliotheek. Wat zal dat in de toekomst geven? Niet alleen de bibliotheken maken zich zorgen. Meer dan twintig organisaties dragen de campagne #bibvooriedereen. Ze kan ook rekenen op de steun van zestig ambassadeurs.
 
"Bibliotheken zijn kathedralen van kennis en cultuur. Literaire havens vol wetenschap en techniek. Steden van verleden en toekomst", aldus Frank Deboosere, weerman en ambassadeur van #bibvooriedereen.
 
"Toegang tot boeken zou een basisrecht moeten zijn voor elk mens, dus ik kan het belang van onze bibliotheken niet genoeg beklemtonen",  zegt auteur Griet Op De Beeck.

Om een tekort aan investeringen en ongewenste scenario's te vermijden, willen de partnerorganisaties en ambassadeurs dus nu al een sterk signaal geven. Een bibliotheek voor iedereen is een bibliotheekcharter dat de werking van een openbare bibliotheek beschrijft.

Draag jij de bibliotheek een warm hart toe? Teken dan nu op www.bibvooriedereen.be (nog tot 23 april). Zo zorgen we er samen voor dat binnenkort de vers verkozen gemeentebesturen beseffen: "De bibliotheek is een basisdienst voor elke burger!"