dinsdag 28 februari 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 24 maart 2017 in Genk

Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 24 maart het eerste overleg van bibliothecarissen voor 2017.  Aansluitend volgt de jaarlijkse algemene vergadering met receptie.

AGENDA

08.45u. Ontvangst

09.00u. Welkom,  mededelingen BVL, PSLB & korte toelichting charter VVBAD

09.15u. Flankerend onderwijsbeleid provincie Limburg

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs staat in voor het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg. In het kader hiervan werden de voorbije jaren projecten uitgerold i.s.m. een aantal Limburgse bibliotheken, denk maar aan Boekstart en Taalgarage. Minder bekend is de expertise die ze ondertussen opgebouwd hebben rond techniek, zoals Lego Education en het inzetten van mini-robotjes in het kleuteronderwijs (ook te zien tijdens onze studiereis naar Tilburg op 24/01/2017).

Aansluitend vertelt Annemie Arras ons hoe ze in de bibliotheek van Bree samenwerken rond een aantal van deze thema’s en wat ze precies doen voor welke
doelgroep(en).10.15u. Pauze

10.30u. De toekomst van IBL

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

Tijdens ons eerste overleg debatteren we over de toekomst van het interbibliothecair leenverkeer. In 2017 wordt IBL nog financieel ondersteund, maar die provinciale subsidies vallen vanaf 2018 weg. Het is ook onduidelijk hoe het verder moet met IMPALA. Enkele pertinente vragen dringen zich op, zoals:

“ Hebben we eigenlijk wel nood aan IBL?”
“Zo ja, welke collecties komen ervoor in aanmerking?”
“Hoe organiseren we IBL en wat mag dit kosten?”

Aan de hand van een aantal confronterende stellingen proberen we een gezamenlijk standpunt te formuleren namens de Limburgse bibliotheken.12.00u. Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2016, rekening 2016 en begroting 2017

Aansluitend nodigen we iedereen uit op een receptie.

Meld je aanwezigheid vóór 16 maart 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be en laat tegelijk even weten of je blijft voor de receptie!

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!