maandag 23 februari 2015

Oproep!

Aan alle Limburgse bibliothecarissen en leidinggevende bibliotheekpersoneelsleden

Beste collega

We zijn op een punt gekomen dat onze vakvereniging, de BVL, een nog belangrijker schakel wordt in de relatie met elke Limburgse bibliotheek afzonderlijk en onze sector. Er staat van alles te gebeuren, vele zaken zijn nog niet erg duidelijk, maar zeker is wel dat het Provinciale niveau stilaan gaat verdwijnen. Of de steun die we van het PSLB kregen zal overgenomen worden door een andere overkoepelende organisatie en op welke manier is nog niet uitgesproken.

Het blijft dus zeer belangrijk om voeling te hebben met de nieuwe trends en regelgevingen die in onze sector aan de orde zijn. De Bibliotheek Vereniging Limburg wil hierin een nog actievere rol gaan spelen en vraagt daarbij de hulp van jullie, bibliothecarissen (en leidinggevenden).

Vorm met ons de nieuwe Raad van Bestuur om het werkveld de nodige informatie en weerbaarheid te geven om de uitdagingen, waar de bibliotheek nu voor staat, aan te pakken. Samen staan we sterk! 

Door haar VZW-structuur bevat de Raad van Bestuur een dagelijks bestuur met de volgende functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris-penningmeester en redactieverantwoordelijke. Al deze functies kunnen in maart, bij onze algemene vergadering gekoppeld aan het eerste overleg, opnieuw ingevuld worden. Buiten dit dagelijks bestuur zijn er de werkende leden (max. 11 personen) die instaan voor andere taken zoals:

- het organiseren van vier overlegmomenten voor alle Limburgse bibliothecarissen
- het organiseren van medewerkersdagen & ledenfeesten
- het plannen van studiereizen
- contacten onderhouden met overkoepelende organisaties zoals Bibnet/Locus, VVBAD, Provincie,…
- het ondersteunen van regiovergaderingen
- enz.

Ben je begaan met je job in de plaatselijke bibliotheek en ben je je bewust van de opportuniteiten die de digitale evolutie ons aanreikt? Wil je jouw bib een significante plaats geven binnen jouw gemeente en ben je ervan overtuigd dat de merknaam ‘openbare bibliotheek’ zijn plaats verdient in de 21e eeuw?

Zet dan samen met ons de schouders onder onze vakvereniging en word lid van de Raad van Bestuur van de Bibliotheekvereniging Limburg (BVL).

Stuur je kandidatuur naar Stefan Paulissen: stefan.paulissen@lanaken.be