vrijdag 25 mei 2018

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 22 juni 2018 van 9.00 tot 16.00 uur in Hasselt


Bibliotheek Hasselt Limburg - Kuringen
Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 Hasselt
T. 011-24 43 00

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op vrijdag 22 juni 2018 van 9.00 tot 16.00 een overleg voor alle Limburgse bibliothecarissen. In de voormiddag reflecteren we over de manier waarop we binnen het EBS willen (blijven) samenwerken. Het namiddaggedeelte is gereserveerd voor de Roadshow van Cultuurconnect.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.30u. Welkom, mededelingen BVL 
             Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2017, rekening 2017 en begroting 2018

09.45u - 12.00u (met korte pauze) Samenwerking Limburgse bibliotheken binnen het EBS
 
 
Het eengemaakt bibliotheeksysteem is op komst. Voor het technische luik verwachten we een goede ondersteuning van Cultuurconnect en de softwareleverancier. Tegelijk dringen zich inhoudelijke afspraken op.

Het is belangrijk dat we op voorhand allemaal goed weten wat we willen. Op welke manier willen we (blijven) samenwerken nu het provinciaal gebruikersreglement wegvalt? Is een gemeenschappelijk lidmaatschap voor alle Limburgse bibliotheken bijvoorbeeld een haalbare kaart? In hoeverre verschillen onze standpunten als we spreken over de uitleenvoorwaarden (uitleentermijnen & aantal verlengingen, maximum aantallen, boetetarieven enz.)?

Welke breekpunten detecteren we? Geraken we het eens over een minimaal basispakket?

We overlopen de belangrijkste items en gaan hierover in gesprek. Het is de bedoeling dat we argumenten pro en contra bespreken. Vanuit de BVL hopen we op een constructief overleg, waarbij een excellente dienstverlening aan onze gebruikers centraal staat.

De Limburgse bibliotheken kennen een lange traditie van goede samenwerking. We gaan ervan uit dat het EBS een opportuniteit betekent om deze voorbeeldfunctie binnen het Vlaamse bibliotheeklandschap nog te versterken.

12.00u Broodjeslunch

13.00u – 16.00u (met korte pauze) Roadshow Cultuurconnect Bibliotheeksysteem

We verwelkomen Cultuurconnect voor een laatste stand van zaken over het Provinciaal Bibliotheeksysteem en het Eengemaakt Bibliotheeksysteem, kort en krachtig: het Bibliotheeksysteem.

“We lichten toe hoe ver we staan met de proof of concept van het project, hoe we het inspraakmodel willen organiseren en we hebben het over een aantal belangrijke beslissingen. Zo ben je ook weer helemaal mee!”

Zie http://www.cultuurconnect.be/roadshows-bibliotheeksysteem

Meld je aanwezigheid vóór 18 juni 2018 bij karla.degreeve@maaseik.be. Geef daarbij duidelijk aan of je de hele dag komt, enkel in de voormiddag of enkel in de namiddag. In de voormiddag verwachten we één persoon per bibliotheek (de bibliothecaris of een plaatsvervanger). In de namiddag is het mogelijk om één extra medewerker in te schrijven. Het moet wel gaan om iemand die beleidsmatig betrokken is bij de materie.

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!