dinsdag 30 oktober 2018

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 14 december 2018 in Hasselt

Bibliotheek Hasselt Limburg - Dusart
Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt
T. 011 29 59 00

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op vrijdag 14 december 2018  een overleg voor alle Limburgse bibliothecarissen.

AGENDA

08.45u. Ontvangst

09.00u. Welkom, mededelingen BVL 

09.15u  Voorstelling van het filmplatform Mooov (Dolores Beysen)

Zebracinema is sinds 2018 in beheer bij Mooov (http://zebracinema.mooov.be). Tijd om een vernieuwde samenwerking op te zetten met bibliotheken, die films aanbieden in hun collectie. In de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen lopen reeds trajecten waar bibliotheken op kunnen intekenen.

 
10.00u  “Hete boeken”  door Jelle Van Riet

Stel je eens voor dat je bij elk boek dat je koopt er meteen ook de tijd om het te lezen bij zou kunnen kopen. Of dat je bij elk boek dat je leent uit de bibliotheek er tegelijkertijd de nodige leestijd bij zou krijgen. Boekenwinkels en bibliotheken zouden hotspots zijn. In de werkelijkheid vinden we in onze rijkelijk gevulde dagen soms (te) weinig tijd om te lezen. Als we lezen, kunnen we dus maar beter een goed boek lezen. Het leven, zo wist James Joyce al, is simpelweg te kort om slechte boeken te lezen. Maar wat is in godsnaam een goed boek?  Literair journaliste Jelle Van Riet probeert samen met u een antwoord te formuleren in een speciaal op maat van de Limburgse bibliothecarissen gemaakte lezing die tegelijkertijd een boekenclub is. 

Vragen op tafel zijn: hoe onderscheid je het beetje koren van het vele kaf dat verschijnt en waar kan je los van het grote bestsellergeweld de van licht verstoten parels vinden? Welke weerloze boeken zijn van waarde? Welke boeken verdienen het om gelezen te worden en doorgegeven te worden van lezer op lezer? Welke boeken zijn nu hot? Welke trends tekenen zich af binnen de Nederlandstalige fictie?

Wie aan deze interactieve lezing deelneemt, gaat het engagement aan om één recent verschenen boek te lezen. Maak je keuze  uit de volgende vijf door Jelle gekozen Nederlandstalige romans:
 
“Gebrek is een groot woord” / Nina Polak
“Voor het vergeten” / Peter Verhelst
“Radeloos geluk” / Jan Vanriet
“In alle steden” / Aukelien Weverling
“Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken” / Arjen van Veelen

Meerdere boeken lezen mag natuurlijk altijd. Verder geen stress. Je moet op 14 december geen examen afleggen. Lezen is leuk! J
 
 

12.00u  Lunch en netwerking

13.00u  Einde

Ook stafmedewerkers zijn van harte welkom op dit overleg. Meld je aanwezigheid (met opgave van het aantal personen) vóór 8 december 2018 bij karla.degreeve@maaseik.be 

Laat daarbij zeker ook weten of je blijft voor de lunch!
 
Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

vrijdag 31 augustus 2018

Medewerkers-dag op dinsdagvoormiddag 25 september 2018 in de bibliotheek van Genk

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op dinsdagvoormiddag 25 september 2018 een medewerkers-dag. We bereiden zes discussietafels voor rond actuele thema’s uit de dagdagelijkse bibliotheekwerking. Voor elke tafel vonden we een medewerker die de rol van moderator op zich neemt. Hij /zij vertrekt vanuit de eigen ervaringen op de werkvloer en/of best practices en nodigt vervolgens de deelnemers uit tot een gesprek. De thema’s worden heel praktijkgericht benaderd, met de bedoeling elkaar te inspireren en aan te zetten tot actie in de eigen bibliotheek!Thema’s

1. Scholenwerking
Moderator: Karolien Hermans (bib Bree)

Aan deze tafel bespreken we samen de mogelijkheden van scholenwerking. Karolien toont enkele voorbeelden aan de hand van een presentatie, maar we ontdekken vooral samen wat er allemaal mogelijk is. We wisselen onderling tips en trics uit. We leren van elkaars best practices.

2. Leesbevordering/leesverdieping voor kinderen
Moderator: Annick Goossens (Heusden-Zolder)

Elke bib doet op één of andere manier aan leesbevordering en/of –verdieping voor kinderen. Deel jouw best practices per leeftijdscategorie (peuter+kleuter / lagere school / secundair) met de andere deelnemers van deze gesprekstafel of laat je net door hen inspireren.

3. Externe communicatie / promotie
Moderator: Alice Verraest (Heusden-Zolder)

We brainstormen kort over wat externe communicatie allemaal kan omvatten. Aan de hand van enkele voorbeelden leggen we klemtonen op klare, laagdrempelige taal en de voorbereidende fase van een goede promotie. Er is voldoende ruimte voor het toelichten van eigen best practices en het bespreken van interessante cases. Heb je geen grootschalige communicatiemogelijkheden, maar wil je als bib toch zoveel mogelijk mensen bereiken? Dan leer je zeker bij van deze gesprekstafel gevuld met tips & trics.

4. Muziek in de bib
Moderator: Sarah Hoebrechts (Genk)

Sarah vertrekt vanuit een eigen voorbeeld en wil vervolgens graag van gedachte wisselen over manieren waarop bibliotheken hun muziekafdeling en muziekactiviteiten lokaal kunnen verankeren. Daarnaast praten we over digitale muziek in en buiten de bib, fijne muzikale samenwerkingen, klantenbinding, promotie en vooral veel zotte ideeën en het belang van ‘out of the box” denken.

5. Leesbevordering/leesverdieping voor volwassenen
Moderator: Lisette Lyna (Lanaken)

We brainstormen samen over hoe we de leesbevordering voor volwassenen' in onze bibliotheken een nieuw elan kunnen geven. Enkele voorbeelden: “Samen lezen”, “boek en Filmcafé”, “boek aan huis” en de al goed ingeburgerde leesclubs.

6. Digitale werking
Moderator: Marco Reali (Genk) en Steven Van Hissenhoven (Bilzen)

Hoe gaan bibliotheekmedewerkers om met de digitalisering in de bib? We wisselen graag ervaringen uit. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan e-readers en tablets in de bib, 3d printen, databanken, apps, games, digihulp, coderdojo, digitaal inschrijven voor activiteiten, …

Praktisch

08.30u. Ontvangst

09.00u. Discussietafels (telkens ca. 50 minuten - 3 rondes)
Doorschuifsysteem, elke deelnemer kiest drie voorkeurthema's.

12.00u Afsluiting met broodjeslunch

Deelname is gratis voor alle bibliotheekmedewerkers uit Limburgse bibliotheken, die lid zijn van de BVL. Schrijf je medewerkers in vóór 20 september 2018, stuur een e-mail naar karla.degreeve@maaseik.be. Geef daarbij per deelnemer door aan welke drie discussietafels hij/zij wenst deel te nemen in volgorde van voorkeur + een reservekeuze.

Bij deze medewerkers-dag is de inbreng van elke deelnemer belangrijk, mogen we daarom vragen om eigen voorbeelden en/of “best practices” mee te brengen. Bedankt!

vrijdag 25 mei 2018

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 22 juni 2018 van 9.00 tot 16.00 uur in Hasselt


Bibliotheek Hasselt Limburg - Kuringen
Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 Hasselt
T. 011-24 43 00

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op vrijdag 22 juni 2018 van 9.00 tot 16.00 een overleg voor alle Limburgse bibliothecarissen. In de voormiddag reflecteren we over de manier waarop we binnen het EBS willen (blijven) samenwerken. Het namiddaggedeelte is gereserveerd voor de Roadshow van Cultuurconnect.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.30u. Welkom, mededelingen BVL 
             Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2017, rekening 2017 en begroting 2018

09.45u - 12.00u (met korte pauze) Samenwerking Limburgse bibliotheken binnen het EBS
 
 
Het eengemaakt bibliotheeksysteem is op komst. Voor het technische luik verwachten we een goede ondersteuning van Cultuurconnect en de softwareleverancier. Tegelijk dringen zich inhoudelijke afspraken op.

Het is belangrijk dat we op voorhand allemaal goed weten wat we willen. Op welke manier willen we (blijven) samenwerken nu het provinciaal gebruikersreglement wegvalt? Is een gemeenschappelijk lidmaatschap voor alle Limburgse bibliotheken bijvoorbeeld een haalbare kaart? In hoeverre verschillen onze standpunten als we spreken over de uitleenvoorwaarden (uitleentermijnen & aantal verlengingen, maximum aantallen, boetetarieven enz.)?

Welke breekpunten detecteren we? Geraken we het eens over een minimaal basispakket?

We overlopen de belangrijkste items en gaan hierover in gesprek. Het is de bedoeling dat we argumenten pro en contra bespreken. Vanuit de BVL hopen we op een constructief overleg, waarbij een excellente dienstverlening aan onze gebruikers centraal staat.

De Limburgse bibliotheken kennen een lange traditie van goede samenwerking. We gaan ervan uit dat het EBS een opportuniteit betekent om deze voorbeeldfunctie binnen het Vlaamse bibliotheeklandschap nog te versterken.

12.00u Broodjeslunch

13.00u – 16.00u (met korte pauze) Roadshow Cultuurconnect Bibliotheeksysteem

We verwelkomen Cultuurconnect voor een laatste stand van zaken over het Provinciaal Bibliotheeksysteem en het Eengemaakt Bibliotheeksysteem, kort en krachtig: het Bibliotheeksysteem.

“We lichten toe hoe ver we staan met de proof of concept van het project, hoe we het inspraakmodel willen organiseren en we hebben het over een aantal belangrijke beslissingen. Zo ben je ook weer helemaal mee!”

Zie http://www.cultuurconnect.be/roadshows-bibliotheeksysteem

Meld je aanwezigheid vóór 18 juni 2018 bij karla.degreeve@maaseik.be. Geef daarbij duidelijk aan of je de hele dag komt, enkel in de voormiddag of enkel in de namiddag. In de voormiddag verwachten we één persoon per bibliotheek (de bibliothecaris of een plaatsvervanger). In de namiddag is het mogelijk om één extra medewerker in te schrijven. Het moet wel gaan om iemand die beleidsmatig betrokken is bij de materie.

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

donderdag 1 maart 2018

Studiereis naar Maastricht op vrijdag 23 maart 2018

Centre Céramique
Avenue Céramique, 6221 KV Maastricht 

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. Cultuurconnect en OCLC/HKA op vrijdag 23 maart 2018 een studiereis naar de bibliotheek van Maastricht.

Deze studiereis vervangt ons eerste overleg van bibliothecarissen voor 2018. Het gaat om een eerste concrete kennismaking met Wise, de software waarmee de Limburgse bibliotheken binnenkort aan de slag gaan binnen het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS).


De bibliotheek van Maastricht werkt al een tijdje met Wise en wil graag haar ervaringen met ons delen. Op de agenda staan een rondleiding in de bibliotheek, uitleg over Wise en een toelichting m.b.t. de samenwerkingsmogelijkheden in Wise.

AGENDA

10:30u – 11:00u Ontvangst in Centre Céramique
11:00u – 11:30u Rondleiding door Centre Céramique
11:30u – 12:30u Ervaringen met Wise door Centre Céramique
12:30u – 13:15u Lunch (ons aangeboden door OCLC/HKA)
13:15u – 13:45u Samenwerking in de provincie Limburg (NL) door Centre Céramique
13:45u – 14:15u Nog meer samenwerkingsmogelijkheden dankzij OCLC/HKA
14:15u – 14:30u Vragen en afsluiting
14:30u - 15:00u  Van streekgericht bibliotheekbeleid naar een bovenlokaal bibliotheekbeleid
                           (door Geert Lievens en Joris Eeraerts - Vlaamse Gemeenschap)

Alle Limburgse bibliotheken zijn welkom, maar het aantal deelnemers is beperkt tot maximum 40 personen. Daarom kan elke bibliotheek slechts één deelnemer inschrijven. Je mag een tweede naam doorgeven. Indien er plaats over is, laten we je dit tijdig weten.

Er is parkeergelegenheid in de Q-parking onder de bibliotheek. Deze parking is betalend. OCLC heeft beloofd te vragen aan de bib of er een gratis toegang kan geregeld worden. Dat is echter nog niet zeker.

Meld je aanwezigheid vóór 12 maart 2018 bij karla.degreeve@maaseik.be.Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!
vrijdag 26 januari 2018

Campagne '#BIBVOORIEDEREEN'


http://bibvooriedereen.be
 
Vind je het belangrijk dat een goede bibliotheekwerking behouden blijft? Zo vanzelfsprekend is dat niet, nu gemeenten niet meer verplicht zijn in een bibliotheek te investeren. De campagne #bibvooriedereen wil politici wijzen op de sterkte en het belang van de openbare bibliotheek en jij kan daarbij helpen.

De openbare bibliotheek is vlot bereikbaar en heeft deskundig personeel. Logisch, toch? Dat zou je denken, maar gemeenten zijn niet langer verplicht te investeren in een bibliotheek. Wat zal dat in de toekomst geven? Niet alleen de bibliotheken maken zich zorgen. Meer dan twintig organisaties dragen de campagne #bibvooriedereen. Ze kan ook rekenen op de steun van zestig ambassadeurs.
 
"Bibliotheken zijn kathedralen van kennis en cultuur. Literaire havens vol wetenschap en techniek. Steden van verleden en toekomst", aldus Frank Deboosere, weerman en ambassadeur van #bibvooriedereen.
 
"Toegang tot boeken zou een basisrecht moeten zijn voor elk mens, dus ik kan het belang van onze bibliotheken niet genoeg beklemtonen",  zegt auteur Griet Op De Beeck.

Om een tekort aan investeringen en ongewenste scenario's te vermijden, willen de partnerorganisaties en ambassadeurs dus nu al een sterk signaal geven. Een bibliotheek voor iedereen is een bibliotheekcharter dat de werking van een openbare bibliotheek beschrijft.

Draag jij de bibliotheek een warm hart toe? Teken dan nu op www.bibvooriedereen.be (nog tot 23 april). Zo zorgen we er samen voor dat binnenkort de vers verkozen gemeentebesturen beseffen: "De bibliotheek is een basisdienst voor elke burger!"