Wat is BVL?

De Bibliotheekvereniging Limburg (BVL) is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel: het bevorderen van de bibliotheekontwikkeling in Limburg en het behartigen van de beroepsbelangen van alle bibliotheekmedewerkers.

De vereniging bestaat uit een Algemene Vergadering, waarvan alle Limburgse bibliotheken, of bij de bibliotheek betrokken instellingen, én alle personeelsleden van de Limburgse bibliotheken, lid kunnen zijn.

De Algemene Vergadering kiest onder haar leden een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kiest intern voor een Dagelijks Bestuur.

Visietekst

De Bibliotheek Vereniging Limburg heeft als doel de Limburgse Bibliotheken en haar medewerkers te informeren, inspireren en verbinden.

De leden van de Raad van Bestuur houden een vinger aan de pols in de ruime bibliotheek- en cultuursector. Ze engageren en informeren zich op bovenlokaal niveau ten persoonlijke titel. Ze nemen suggesties uit het Limburgse bibliotheekveld mee naar bovenlokale overlegmomenten. Ze ijveren er op bovenlokaal niveau voor dat vormingen, studiedagen, opleidingen in Limburg aangeboden worden. Ze vergaderen maandelijks.

De BVL organiseert per kwartaal een overlegvergadering waar alle bibliothecarissen en eventueel bibliotheekmedewerkers uitgenodigd worden.

Inhoud van het overlegmoment:
- Terugkoppeling van bovenlokale organisaties (CultuurConnect, VVBAD, VVSG,…)
- Info verschaffen over nieuwe ontwikkelingen die de bibliotheeksector aanbelangen met aandacht voor digitale ontwikkelingen, leesbevorderingsinitiatieven, nieuwe trends, nieuwe wetgeving, samenwerkingsverbanden … Dit kan via verslaggeving of het aantrekken van sprekers.
- Netwerkmoment waar deelnemers de kans hebben ideeën uit te wisselen.

De BVL organiseert jaarlijks een medewerkersdag die praktische kennis en inspiratie biedt aan bibliotheekmedewerkers.

De BVL organiseert een jaarlijkse studiereis. De inhoud wordt verzorgd door de BVL. De organisatie van het vervoer wordt overgelaten aan de deelnemende bibliotheken die met collega bibliotheken afspraken kunnen maken.

Indien wenselijk kunnen de medewerkersdag, het overleg en/of de studiereis gebundeld worden tot een themadag.

De communicatie met de bibliotheken verloopt via e-mail. De verslagen worden gearchiveerd op de website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten