maandag 23 oktober 2017

Kinderjury Vlaanderen (KJV): opleiding voor begeleiders van leesgroepjes

maandag 11 december 2017, 9.00-12.00 uur (Provinciehuis)
dinsdag 12 december 2017, 19.00-21.30 uur (Bibliotheek Genk)
 
De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken een opleiding voor begeleiders van leesgroepjes door Daniëlle Daniels.
 
Inhoud van de opleiding
groepsvormende werkvormen, leesmotiverende werkvormen, filosofische grondhouding bespreken en verdiepende boekgesprekken voeren
 
Doelgroep
vrijwilligers en medewerkers bibliotheek (kleine groepjes van maximum 15 deelnemers)
 
Ook bibliotheken die vanaf schooljaar 2018-2019 met KJV willen starten zijn welkom!
 
Deze opleiding wordt gratis aangeboden, dankzij de financiële ondersteuning van Provincie Limburg.
 
Schrijf je in via e-mail bij annemie.arras@bree.be
 
Website Kinderjury Vlaanderen: www.kjv.be

vrijdag 6 oktober 2017

Vormingstraject "Publieke competenties in de bib"

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken een vormingstraject publieke competenties. Dit vormingstraject wordt begeleid door Ruth Soenen (Simply Community).


INHOUD

Met de intrede van zelfscanbalies werd de rol van de bibliotheekmedewerker hertekend. Van een positie ‘achter de balie’ moet de medewerker ‘voor de balie’ treden en gaat hij/zij een andere relatie aan met de bibliotheekklant. Deze vernieuwde rol vraagt competenties die meer gericht zijn op gastvrijheid, klantgerichtheid en pro-actief klantenwerk.

Het doel van dit traject is een eerste aanzet te geven in het verwerven van publieke competenties bij het bibliotheekpersoneel alsook inzicht te verschaffen in en stimuleren van een productieve omgang met erg diverse bibliotheekbezoekers. Het traject is gebaseerd op onderzoek naar het leven zoals het is in de hedendaagse bib en op talrijke samenwerkingen met diverse Vlaamse bibliotheken. En dus heel erg op maat van de bibliotheek.

Vanuit het begrip gastvrijheid leren de deelnemers zowel anders naar zichzelf te kijken (als gastheer) als naar hun gasten. Verder staan ze stil bij de manieren waarop je als gastheer het potentieel publiek (de gasten) benadert. Naast de connecterende houding is daarbij ook aandacht voor de corrigerende houding om beter te leren omgaan met conflicten aanwezig in de hedendaagse bibliotheek.

De bibliotheekmedewerkers worden tijdens deze vormingssessies niet alleen geïnspireerd door verhalen die uit het leven gegrepen zijn, sprekende beelden en prikkelende filmpjes. Ze gaan ook zelf aan de slag en oefenen in de realiteit zoals ze is.

PRAKTISCH

Algemene sessie voor bibliothecarissen (of leidinggevenden)

Donderdag 26 oktober, 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Stedelijke Bibliotheek Hasselt

Tijdens deze algemene sessie wordt het kader van dit vormingstraject geschetst zodat de bibliothecaris (of leidinggevende) goed op de hoogte is, vooral om later de implementatie van het traject in de eigen bib te bevorderen. Er wordt inzicht gegeven in het sociaalwetenschappelijk kader m.b.t. publieke competenties gebaseerd op o.a. onderzoek naar het alledaagse reilen en zeilen in de bib en er is aandacht voor de lokale context. Deelnemers worden daarbij bevraagd over de sterktes en zwaktes in hun bib in het domein van de publieke competenties. Deze informatie gaat mee naar de sessies voor de medewerkers.

Twee sessies voor bibliotheekmedewerkers (maximum 60 deelnemers)

Sessie 1 (drie verschillende groepen van 20 deelnemers)
Groep 1: maandag 6 november, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 2: dinsdag 7 november, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 3: donderdag 9 november, 10.30 tot 17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Genk

Sessie 2 (drie verschillende groepen van 20 deelnemers)
Groep 1: maandag 11 december, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 2: dinsdag 12 december, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 3: donderdag 14 december, 10.30 tot 17.00 uur
Locatie: Stedelijke Bibliotheek Hasselt

Opgelet: elke ingeschreven medewerker volgt beide sessies en kan daarbij niet van groep wisselen!

Het vormingstraject wordt volledig gratis aangeboden, dankzij de ondersteuning van Provincie Limburg. Tijdens de twee sessies voor bibliotheekmedewerkers wordt er een broodjeslunch voorzien.

SCHRIJF JE NU IN

Elke bibliotheek mag maximum drie medewerkers opgeven, gerangschikt volgens voorrang. Er kunnen in totaal 60 medewerkers deelnemen. De nummers 2 en 3 van iedere bib mogen deelnemen indien er voldoende plaatsen overblijven.

Stuur uw inschrijvingen vóór 20 oktober 2017 naar karla.degreeve@maaseik.be met vermelding van de volgende gegevens:

Deelnemer 1:  naam + groep (1, 2 of 3)
Deelnemer 2:  naam + groep (1, 2 of 3)
Deelnemer 3:  naam + groep (1, 2 of 3)
Deelnemer algemene sessie voor leidinggevenden op 26 oktober:  naam