vrijdag 28 augustus 2015

Studiereis naar de bibliotheken van Bilzen en Heusden-Zolder op donderdag 24 september 2015

Bib Bilzen: Eikenlaan 23, 3740 Bilzen
Bib Heusden-Zolder: Sint-Willibrordusplein 8, 3550 Heusden-ZolderDe BVL organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken een begeleid bezoek aan de nieuwe bibliotheken van Bilzen en Heusden-Zolder. Alle personeelsleden van de Limburgse bibliotheken zijn van harte welkom op deze studiereis.

VERTREK
Afspraak om 9.15 uur aan de bibliotheek van Heusden-Zolder (gratis parkeergelegenheid aan het Koning Boudewijnplein op 3 minuten wandelafstand van de bib). Je stapt er op de autobus om je naar Bilzen te verplaatsen.

OF

Afspraak om 10.00 uur aan de bibliotheek van Bilzen (parkeergelegenheid aan de bib)

PROGRAMMA

10.00 uur: onthaal in de bibliotheek van Bilzen met koffie en koeken
10.30 uur: rondleiding in de nieuwe bibliotheek van Bilzen
12.00 uur: broodjesmaaltijd in de bibliotheek van Bilzen
13.00 uur: verplaatsing naar Heusden-Zolder met de autobus
14.00 uur: rondleiding in de vernieuwde bibliotheek van Heusden-Zolder
15.00 uur: afsluitende receptie
15.30 uur: de autobus vertrekt terug naar Bilzen

De busreis wordt u gratis aangeboden door onze vereniging i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken.

Bekijk als smaakmaker alvast enkele foto's van beide bibliotheken op onze fotopagina!

SCHRIJF JE NU IN!
met vermelding van opstapplaats
vóór dinsdag 15 september 2015

Stedelijke Bibliotheek Hasselt
Joris van Oostenrijkstraat 55,  3511 Hasselt
Tel.: (011) 24 43 00
Contactpersoon: Gaby Brié

Gelieve wijzigingen en annuleringen zo vlug mogelijk te melden a.u.b.

maandag 6 juli 2015

Neem deel aan het participatietraject van Locus/Bibnet!

Dag 1: vrijdag 4 september 2015
Stadsschouwburg Kortrijk 
Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk 

De vernieuwde organisatie Bibnet/LOCUS is op zoek naar manieren waarop het lokaal cultuurbeleid een rol kan spelen als wegwijzer in een digitale samenleving.

Op 4 september 2015 vanaf 10.00 uur vindt in de Stadsschouwburg van Kortrijk een eerste van drie participatiedagen plaats met als thema: “Nadenken over het lokaal cultuurbeleid van de toekomst”.

De BVL organiseert geen gezamenlijk vervoer naar Kortrijk, omdat dit praktisch moeilijk haalbaar is, maar hierbij willen we toch een warme oproep doen om aanwezig te zijn en je stem te laten horen. Bibnet/Locus heeft jullie input nodig!


Een woordje uitleg:
“Digitaal, allemaal goed en wel, maar hoe krijgen cultuureducatie, gemeenschapsvorming, leesbevordering, cultuurspreiding… daarin hun plaats? Hoe kunnen we ze actueler, prominenter, nog relevanter maken? Welke projecten zetten we daarvoor op? Welke competenties moeten we daarvoor versterken? Die antwoorden bepalen de concrete invulling van de nieuwe organisatie voor het lokaal cultuurbeleid. En daar hebben we jou voor nodig, want jij bent en maakt dat cultuurbeleid elke dag. Het lokaal cultuurbeleid inzetten voor de uitdagingen van de digitale samenleving: hoe doen we dat? We werken er aan tijdens drie participatiedagen: tijdens dag 1 bekijken we de noodzaak van een digitale agenda voor het lokaal cultuurbeleid. Op dag 2 geven we samen vorm aan concrete projectideeën. En op dag 3 vieren we het vertrouwen in de toekomst.“

Meer info lees je  hier

donderdag 21 mei 2015

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 12 juni 2015 in de vernieuwde bib van Heusden-Zolder

Bibliotheek Heusden-Zolder
Sint-Willibrordusplein 8, 3550 Heusden-Zolder

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 12 juni het tweede overleg van bibliothecarissen voor 2015.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.20u. Mededelingen

09.30u. Resultaten haalbaarheidsstudie consolidatie Bibliotheeksystemen 
Bart Beuten, algemeen directeur bij Bibnet en LOCUS, presenteert de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar de consolidatie van de Provinciale Bibliotheeksystemen tot één aangepast Bibliotheeksysteem.


In juni 2014 bestelden Bibnet, de vijf provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen een haalbaarheidsonderzoek naar de consolidatie van de provinciale bibliotheeksystemen tot een eengemaakt bibliotheeksysteem voor Vlaanderen. Het eindrapport werd door M&I Partners eind april opgeleverd en door de stuurgroep met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en een twintigtal bibliotheken goedgekeurd. De technische, financiële en organisatorische haalbaarheid werd in overleg met een werkgroep uitvoerig geanalyseerd en gunstig bevonden. Het eindrapport doet aanbevelingen over de verdere aanpak en kritieke succesfactoren. Je kan het eindrapport en de bijlagen raadplegen op de website van bibnet (zie HIER).     


10.30u. Voorstelling nieuw model “Fundels” 
Koen Vandendriessche, projectleider nieuwe  media  bij Bibnet, schetst het nieuwe Fundels-inwonermodel, waarop bibliotheken sinds 15 mei kunnen intekenen.
11.00u. Bezoek aan de vernieuwde bibliotheek van Heusden-Zolder 12.00u. Einde

Meld je aanwezigheid vóór 10 juni 2015 bij karla.degreeve@maaseik.be. Graag ontvangen wij ook een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

woensdag 8 april 2015

Algemene vergadering + overleg Limburgse Bibliothecarissen van vrijdag 27 maart 2015: verslaggeving

Verslag
Bijlage 1: Jaarverslag 2014
Bijlage 2: Presentatie Klaar Franssen: 'Streekgericht bibliotheekbeleid: stand van zaken verbetertraject'
Bijlage 3: Presentatie Anne Vrints: 'Proeftuin Digitale bibliotheek: stand van zaken' 
Foto's genomen tijdens rondleiding nieuwe bib Bilzen (met dank aan Monique Lenaerts - bib Riemst)

In de rechterkolom van onze website vind je vanaf nu een pagina, waarop we alle beschikbare werkinstrumenten m.b.t. de proeftuin verzamelen. Alle verdere info over de  Proeftuin Digitale Bibliotheek  en andere Provinciale initiatieven is beschikbaar op het extranet Lokale Besturen Provincie Limburg. Om toegang te krijgen tot dit extranet moet je geregistreerd zijn. Nog niet geregistreerd? In deze presentatie lees je hoe je dit kan doen!

http://bibliotheekvereniginglimburg.blogspot.be/p/blog-page_5.html
Jullie vinden alle vorige verslagen van de overlegmomenten terug onder de tab Verslagen Overleg (zie balk bovenaan deze website).

maandag 2 maart 2015

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 27 maart 2015 in de nieuwe bib van Bilzen

Bibliotheek Bilzen
Eikenlaan 23, 3740 Bilzen

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 27 maart het eerste overleg van bibliothecarissen voor 2015 + de jaarlijkse algemene vergadering.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.30u. Algemene vergadering met o.a. voorstelling van de kandidaten voor de nieuwe Raad van Bestuur

10.00u. Mededelingen PSLB

10.30u. Bezoek aan de nieuwe, hypermoderne bibliotheek van Bilzen. Robert Verheyen is onze gids.12.00u. Receptie met belegde broodjes

12.45u. Einde

Meld je aanwezigheid vóór 16 maart 2015 bij stefan.paulissen@lanaken.be en laat tegelijk even weten of je blijft voor de receptie! Geef ook een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

Wil je graag zetelen in onze Raad van Bestuur? Stel je kandidaat vóór 16 maart 2015 door een e-mail te sturen naar stefan.paulissen@lanaken.be

Meer info over de taken van de Raad van Bestuur lees je in deze oproep.

maandag 23 februari 2015

Oproep!

Aan alle Limburgse bibliothecarissen en leidinggevende bibliotheekpersoneelsleden

Beste collega

We zijn op een punt gekomen dat onze vakvereniging, de BVL, een nog belangrijker schakel wordt in de relatie met elke Limburgse bibliotheek afzonderlijk en onze sector. Er staat van alles te gebeuren, vele zaken zijn nog niet erg duidelijk, maar zeker is wel dat het Provinciale niveau stilaan gaat verdwijnen. Of de steun die we van het PSLB kregen zal overgenomen worden door een andere overkoepelende organisatie en op welke manier is nog niet uitgesproken.

Het blijft dus zeer belangrijk om voeling te hebben met de nieuwe trends en regelgevingen die in onze sector aan de orde zijn. De Bibliotheek Vereniging Limburg wil hierin een nog actievere rol gaan spelen en vraagt daarbij de hulp van jullie, bibliothecarissen (en leidinggevenden).

Vorm met ons de nieuwe Raad van Bestuur om het werkveld de nodige informatie en weerbaarheid te geven om de uitdagingen, waar de bibliotheek nu voor staat, aan te pakken. Samen staan we sterk! 

Door haar VZW-structuur bevat de Raad van Bestuur een dagelijks bestuur met de volgende functies: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris-penningmeester en redactieverantwoordelijke. Al deze functies kunnen in maart, bij onze algemene vergadering gekoppeld aan het eerste overleg, opnieuw ingevuld worden. Buiten dit dagelijks bestuur zijn er de werkende leden (max. 11 personen) die instaan voor andere taken zoals:

- het organiseren van vier overlegmomenten voor alle Limburgse bibliothecarissen
- het organiseren van medewerkersdagen & ledenfeesten
- het plannen van studiereizen
- contacten onderhouden met overkoepelende organisaties zoals Bibnet/Locus, VVBAD, Provincie,…
- het ondersteunen van regiovergaderingen
- enz.

Ben je begaan met je job in de plaatselijke bibliotheek en ben je je bewust van de opportuniteiten die de digitale evolutie ons aanreikt? Wil je jouw bib een significante plaats geven binnen jouw gemeente en ben je ervan overtuigd dat de merknaam ‘openbare bibliotheek’ zijn plaats verdient in de 21e eeuw?

Zet dan samen met ons de schouders onder onze vakvereniging en word lid van de Raad van Bestuur van de Bibliotheekvereniging Limburg (BVL).

Stuur je kandidatuur naar Stefan Paulissen: stefan.paulissen@lanaken.be