woensdag 17 april 2024

Nieuws over de overlegmomenten juni en oktober 2024

Iedereen kreeg de nieuwsbrief van Cultuurconnect met volgende uitnodiging:

Deze update over de innovatieprojecten die gepland zijn kan je ook in Limburg krijgen!

Samen met Cultuurconnect is afgesproken dat deze presentatie ook zal gegeven worden op ons overleg van 21/06/24 in de bib van Genk.

Ben je niet op ons overleg aanwezig, kan je nog steeds inschrijven op één van de bovenstaande sessies.

 

Belangrijke aanpassing!

Ons derde overleg, gepland op 04/10/24, zal vervangen worden door Connect & Co, dat doorgaat op 15/10/24 in C-mine in Genk.

Je wordt voor beide overlegmomenten later nog uitgenodigd.

dinsdag 27 februari 2024

Belang van bibliotheken herbevestigd

 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde de resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor.

De VVBAD filterde hieruit de cijfers voor de bibliotheken en publiceerde een perstekst.

Lees hier de perstekst: Het belang van bibliotheken herbevestigd.


vrijdag 28 juli 2023

Stopzetting communicatie via TEAMS BVL

Microsoft is gestopt met de gratis Teams-app voor bedrijven. Het platform van de Bibliotheekvereniging Limburg heeft daar twee jaar lang op gedraaid. 

Omdat de betalende opties te prijzig zijn voor onze vereniging, hebben we besloten om geen gebruik meer te maken van ons Teams-platform. 

Vanaf nu zullen we de verslagen van overlegmomenten en andere nuttige documenten terug via deze website beschikbaar stellen.

dinsdag 6 april 2021

Bibliothecarissenoverleg op dinsdag 27 april 2021

 

Digitaal overleg via Microsoft Teams

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op dinsdag 27 april 2021 van 13.30 tot circa 15.00 uur een digitaal overleg voor alle Limburgse bibliothecarissen via Microsoft Teams.

Jammer genoeg kunnen we dit voorjaar nog altijd geen fysiek overleg organiseren. We stellen echter vast dat de nood om elkaar nog eens te zien en te horen groot is, vandaar dit digitaal overleg.

Sinds de eerste lockdown van maart 2020 circuleren er regelmatig e-mails tussen de Limburgse bibliotheken. Die e-mails hebben o.a. betrekking op de bibliotheekwerking in coronatijden, het e-boekenplatform, Wise of online betalen. Omdat al die e-mails met vragen en antwoorden in onze mailboxen terecht komen, wordt het moeilijk om het overzicht te bewaren. Het is kortom geen handige manier van werken.

Daarom lanceren we met de BVL een ‘Digitaal Platform voor Limburgse bibliotheken’, waarin we naar hartenlust kunnen discussiëren over allerhande onderwerpen, zonder onze mailboxen te belasten. We laten jullie graag kennis maken met dit digitaal platform tijdens ons eerste overleg van 2021.

AGENDA

13.30u. Welkom en inleiding

13.40u. Presentatie ‘Digitaal Platform voor Limburgse bibliotheken’

De BVL deed voor de technische realisatie van het digitaal platform beroep op een experten werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit Marco Reali (bib Genk), Steven Van Hissenhoven (bib Bilzen), Anne Vrints (bib Beringen) en Bart Leemans (bib Maaseik). Zij stellen het digitaal platform aan ons voor.

Het digitaal platform werkt via Microsoft Teams. Zodra we je toegang geven, kan je er deelnemen aan discussies en zelf nieuwe topics lanceren in verschillende kanalen. Maar het is ook een handig instrument om documenten te delen en actueel te houden (vb. de contactgegevens van elke bibliotheek).

De leden van de werkgroep geven toelichting bij de functionaliteiten, de (voorlopige) indeling, de manier van discussiëren enz.

14.20u. Uitwisseling in kleinere groepjes (break-out rooms)

Na de presentatie krijgen jullie de gelegenheid om in een kleiner groepje dieper in te gaan op de werking van het digitaal platform, informatie met elkaar te delen of vragen te stellen. We verwachten dat er zeker praktische en/of technische vragen zullen opduiken.  

Als je deelneemt aan het overleg, ontvang je enkele dagen op voorhand de deelnamelink + een uitnodiging om het platform op voorhand al eens te bekijken.

Ook (staf)medewerkers zijn van harte welkom op dit overleg (één extra deelnemer per bibliotheek).

Laat het even weten als je de uitnodiging via een alternatief e-mailadres wenst te ontvangen (bijvoorbeeld om technische redenen).

Meld je deelname (+ de naam en het e-mailadres van maximum één stafmedewerker) ten laatste op 23 april 2021 bij karla.degreeve@maaseik.be.

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet kan deelnemen. Dank!


dinsdag 12 mei 2020

Coronacrisis: exitstrategie bibliotheken


Het zijn voor ons allemaal moeilijke tijden. Het geplande BVL-overleg van vrijdag 27 maart 2020 hebben we moeten annuleren en ook in juni zal er heel waarschijnlijk geen overleg plaatsvinden, althans niet in fysieke vorm.

We hebben met de Raad van Bestuur op donderdag 7 mei 2020 een online vergadering georganiseerd om elkaar nog eens te “zien” en even alles op een rijtje te zetten. Vooral de vraag of we namens de BVL ondersteuning kunnen bieden aan onze Limburgse collega’s lag op tafel. We zien heel wat mails passeren van collega’s en we merken dat iedereen probeert zijn plan te trekken, omdat officiële richtlijnen van hogerhand ontbreken.

Namens de BVL informeren we jullie graag in de mate van het mogelijke over de geplande exitstrategie voor bibliotheken. Op vrijdag 24 april maakte de Nationale Veiligheidsraad zijn exitstrategie bekend. Het is de bedoeling dat de  genomen maatregelen gefaseerd afgebouwd worden. Over de openbare bibliotheken had de Nationale Veiligheidsraad op dat moment nog geen standpunt ingenomen. Tegen 18 mei zal de Nationale Veiligheidsraad wel samen met deskundigen bekijken of er een versoepeling van de maatregelen kan komen voor bibliotheken.

De VVBAD ontwikkelde daarom een gids met praktische adviezen aan de informatiesector om gefaseerd terug te keren naar een normale werking, wanneer de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat. De adviezen in dit document bieden inspiratie en houden op zich geen verplichtingen in. Elke instelling kan door haar eigenheid andere aandachtspunten hebben. De gids, maar ook updates ervan en andere nuttige informatie, is terug te vinden op de website van VVBAD: exitstrategie voor de informatiesector.

Dit voorstel omtrent de exitstrategie voor bibliotheken is goed tot bij het kabinet geraakt en werd er positief onthaald. De VVBAD ontving bevestiging dat we waarschijnlijk deze week van de Nationale Veiligheidsraad meer informatie krijgen over de gefaseerde heropening van openbare bibliotheken. Ze zullen de gids daarna waar nodig aanpassen aan de richtlijnen.

De kans is dus reëel dat bibliotheken vanaf 18 mei weer mensen in de bib mogen toelaten voor het uitlenen van materialen, zoals beschreven in stap 2 van deze gids. We gaan er niet vanuit dat bibliotheken verplicht worden om dit vanaf 18 mei te organiseren, maar dat er rekening gehouden wordt met een overgangsperiode van enkele weken, waarin sommige bibliotheken wel en andere nog niet open zijn. Het blijft belangrijk dat de overstap overal op een veilige manier voor personeel en bezoekers georganiseerd kan worden.

Naast het document van de VVBAD is het ook interessant om even te rade te gaan bij de aanpak van de Nederlandse bibliotheken, die al sinds maandag 11 mei hun deuren (gedeeltelijk) heropend hebben. Ze hebben daar een protocol ter beschikking met richtlijnen om dit veilig te organiseren. Hierbij de info met o.a. een link naar het protocol.

Je kan ook tips sprokkelen op kenniskantoor in de volgende discussies:

Tenslotte lanceren we een warme oproep om dit document te actualiseren (met dank aan Gunter Broekmans van Beringen!).

Het document is een handig hulpmiddel om van elkaar te weten in welke fase van de exit iedereen zit en om in de mate van het mogelijke de timing op elkaar af te stemmen (voor zover wenselijk, want elke lokale situatie is anders). Ook onze lokale besturen kijken graag hoe andere (buur)gemeenten de heropening aanpakken. Vul a.u.b. de toegevoegde kolommen in over de stand van zaken sinds 3 mei 2020. Er zijn ook twee nieuwe kolommen over het E-boekenplatform van Cultuurconnect. We zijn namelijk benieuwd welke Limburgse bibliotheken hebben ingetekend en of zij van plan zijn om hiervoor een extra bijdrage te vragen aan de gebruikers.

Van zodra er meer info beschikbaar is, ontvangen jullie hierover een update!

Namens de BVL wensen wij alle collega’s veel sterkte in deze moeilijke tijden en vooral een goede gezondheid voor uzelf en uw naasten!