woensdag 24 mei 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 16 juni 2017 in Genk


Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 16 juni 2017 het tweede overleg van bibliothecarissen voor 2017.

Dit is een zeer belangrijk overleg, lees dus snel verder!!! 

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

 
Op vrijdag 16 juni stellen we het bestaansrecht van de BVL zelf in vraag. Jullie weten allemaal dat de BVL al jarenlang de vinger aan de pols houdt. Binnen de BVL zijn we voortdurend op zoek naar prikkelende onderwerpen voor het driemaandelijks overleg, we organiseren inspirerende studiereizen en bezorgen input aan het PSLB m.b.t. opleidingen en studiedagen. Verschillende bestuursleden zijn actief in bovenlokale organisaties zoals VVBAD en Cultuurconnect, waar ze de belangen van alle Limburgse bibliotheken vertegenwoordigen en onze standpunten laten weerklinken. Dit alles en nog zoveel meer (vb. medewerkersdagen en gezellige ledenfeesten) komt vanaf 2018 in het gedrang, want dan valt de financiële ondersteuning van het Provinciebestuur weg.

Tegelijk verdwijnt ook het PSLB. Initiatieven zoals LEES17, de proeftuin Digitale Bibliotheek, sectormomenten…. Het valt allemaal weg.

Wat nu? Heeft de BVL nog bestaansrecht of worden we overbodig?  Hebben jullie behoefte aan een (regionale) schakel tussen het Vlaamse en het lokale niveau? Welke van bovenstaande acties moeten blijven bestaan en wie moet daar voor zorgen? En de hamvraag: wie gaat dit betalen?

Over dit alles willen we graag het debat in alle openheid aangaan.

We rekenen daarom op jullie aanwezigheid!

De deuren gaan open om 8.30u en we ronden af om 12.15u.

Meld je aanwezigheid vóór 10 juni 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be. Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!