vrijdag 17 november 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 15 december 2017 in Thor Park Genk

 
Thor Park Genk
André Dumontlaan 67, 3600 Genk 

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 15 december 2017 het vierde overleg van bibliothecarissen voor 2017.

AGENDA

09.00u Ontvangst in Thor Park Genk (Foyer – eerste verdieping)

09.30u Welkom, mededelingen BVL en PSLB

09.40u Terugkoppeling resultaten overleg 16 juni 2017 (over de toekomst van de BVL)

10.30u Helden van het internet – door MediaravenKrantenkoppen zoals “Na de Blue Whale challenge, nu de bleekwater challenge” verrassen ons vandaag niet meer. Er is de laatste tijd al veel inkt gevloeid over de mogelijkheden en valkuilen van influencer marketing. Zeker in de leefwereld van jongeren zijn “social influencers” (vloggers, instagrammers,…) immens populair.

Tijdens deze lezing krijg je een verrassende inkijk in de wondere wereld van deze hedendaagse jongerencultuur. We verkennen de diverse vormen en mogelijkheden van dit online heldendom en gaan in op de motivaties van social influencers. Een waaier aan voorbeelden passeert de revue, zowel de inspirerende als de meer verontrustende cases. Kan ook de bib op een zinvolle manier dergelijke digitale ambassadeurs inzetten? Waar liggen de kansen en waarmee moeten we rekening houden?

12.00u Lunch en netwerking

13.30u Rondleiding op de Thor-site door stadsgidsenThor is een globaal ontwikkelingsproject voor de herbestemming van de voormalige mijnsite van Waterschei tot hotspot voor technologie, energie en innovatie. Het gaat om een technologiepark van 93 ha met internationale uitstraling en activiteiten, waar de stad Genk en de partners interessante verbindingen leggen tussen onderzoek & ontwikkeling, innovatie, bedrijvigheid, talentontwikkeling en stedelijkheid. Thor wordt ontwikkeld volgens een hoogwaardig kwaliteitsconcept op gebied van architectuur & omgevingsaanleg en met veel aandacht voor duurzaamheid en parkbeheer. De site biedt onderdak aan innovatieve ondernemingen en organisaties, aan denkers en doeners, en profileert Genk als de slimme technologie stad van de toekomst. Info: www.thorpark.be

15.00u Receptie

16.00u Einde

Ook stafmedewerkers zijn van harte welkom op dit overleg. Meld je aanwezigheid (met opgave van het aantal personen) vóór 8 december 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be.

Laat daarbij zeker ook weten of je blijft voor de lunch en of je participeert aan het namiddaggedeelte!

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

maandag 23 oktober 2017

Kinderjury Vlaanderen (KJV): opleiding voor begeleiders van leesgroepjes

maandag 11 december 2017, 9.00-12.00 uur (Provinciehuis)
dinsdag 12 december 2017, 19.00-21.30 uur (Bibliotheek Genk)
 
De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken een opleiding voor begeleiders van leesgroepjes door Daniëlle Daniels.
 
Inhoud van de opleiding
groepsvormende werkvormen, leesmotiverende werkvormen, filosofische grondhouding bespreken en verdiepende boekgesprekken voeren
 
Doelgroep
vrijwilligers en medewerkers bibliotheek (kleine groepjes van maximum 15 deelnemers)
 
Ook bibliotheken die vanaf schooljaar 2018-2019 met KJV willen starten zijn welkom!
 
Deze opleiding wordt gratis aangeboden, dankzij de financiële ondersteuning van Provincie Limburg.
 
Schrijf je in via e-mail bij annemie.arras@bree.be
 
Website Kinderjury Vlaanderen: www.kjv.be

vrijdag 6 oktober 2017

Vormingstraject "Publieke competenties in de bib"

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken een vormingstraject publieke competenties. Dit vormingstraject wordt begeleid door Ruth Soenen (Simply Community).


INHOUD

Met de intrede van zelfscanbalies werd de rol van de bibliotheekmedewerker hertekend. Van een positie ‘achter de balie’ moet de medewerker ‘voor de balie’ treden en gaat hij/zij een andere relatie aan met de bibliotheekklant. Deze vernieuwde rol vraagt competenties die meer gericht zijn op gastvrijheid, klantgerichtheid en pro-actief klantenwerk.

Het doel van dit traject is een eerste aanzet te geven in het verwerven van publieke competenties bij het bibliotheekpersoneel alsook inzicht te verschaffen in en stimuleren van een productieve omgang met erg diverse bibliotheekbezoekers. Het traject is gebaseerd op onderzoek naar het leven zoals het is in de hedendaagse bib en op talrijke samenwerkingen met diverse Vlaamse bibliotheken. En dus heel erg op maat van de bibliotheek.

Vanuit het begrip gastvrijheid leren de deelnemers zowel anders naar zichzelf te kijken (als gastheer) als naar hun gasten. Verder staan ze stil bij de manieren waarop je als gastheer het potentieel publiek (de gasten) benadert. Naast de connecterende houding is daarbij ook aandacht voor de corrigerende houding om beter te leren omgaan met conflicten aanwezig in de hedendaagse bibliotheek.

De bibliotheekmedewerkers worden tijdens deze vormingssessies niet alleen geïnspireerd door verhalen die uit het leven gegrepen zijn, sprekende beelden en prikkelende filmpjes. Ze gaan ook zelf aan de slag en oefenen in de realiteit zoals ze is.

PRAKTISCH

Algemene sessie voor bibliothecarissen (of leidinggevenden)

Donderdag 26 oktober, 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Stedelijke Bibliotheek Hasselt

Tijdens deze algemene sessie wordt het kader van dit vormingstraject geschetst zodat de bibliothecaris (of leidinggevende) goed op de hoogte is, vooral om later de implementatie van het traject in de eigen bib te bevorderen. Er wordt inzicht gegeven in het sociaalwetenschappelijk kader m.b.t. publieke competenties gebaseerd op o.a. onderzoek naar het alledaagse reilen en zeilen in de bib en er is aandacht voor de lokale context. Deelnemers worden daarbij bevraagd over de sterktes en zwaktes in hun bib in het domein van de publieke competenties. Deze informatie gaat mee naar de sessies voor de medewerkers.

Twee sessies voor bibliotheekmedewerkers (maximum 60 deelnemers)

Sessie 1 (drie verschillende groepen van 20 deelnemers)
Groep 1: maandag 6 november, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 2: dinsdag 7 november, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 3: donderdag 9 november, 10.30 tot 17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Genk

Sessie 2 (drie verschillende groepen van 20 deelnemers)
Groep 1: maandag 11 december, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 2: dinsdag 12 december, 10.30 tot 17.00 uur
Groep 3: donderdag 14 december, 10.30 tot 17.00 uur
Locatie: Stedelijke Bibliotheek Hasselt

Opgelet: elke ingeschreven medewerker volgt beide sessies en kan daarbij niet van groep wisselen!

Het vormingstraject wordt volledig gratis aangeboden, dankzij de ondersteuning van Provincie Limburg. Tijdens de twee sessies voor bibliotheekmedewerkers wordt er een broodjeslunch voorzien.

SCHRIJF JE NU IN

Elke bibliotheek mag maximum drie medewerkers opgeven, gerangschikt volgens voorrang. Er kunnen in totaal 60 medewerkers deelnemen. De nummers 2 en 3 van iedere bib mogen deelnemen indien er voldoende plaatsen overblijven.

Stuur uw inschrijvingen vóór 20 oktober 2017 naar karla.degreeve@maaseik.be met vermelding van de volgende gegevens:

Deelnemer 1:  naam + groep (1, 2 of 3)
Deelnemer 2:  naam + groep (1, 2 of 3)
Deelnemer 3:  naam + groep (1, 2 of 3)
Deelnemer algemene sessie voor leidinggevenden op 26 oktober:  naam


woensdag 20 september 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 29 september 2017 in Genk UPDATE!


Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 29 september 2017 het derde overleg van bibliothecarissen voor 2017. Hierbij een update van de timing en inhoud!

AGENDA

08.45u. Ontvangst

09.00u. Welkom, mededelingen BVL en PSLB

09.30u. De toekomst van Boekstart – door Els Michielsen (Iedereen Leest)De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

Boekstart (het vroegere “Boekbaby’s”) werd tot nu toe ondersteund door Provincie Limburg. Wat verandert er vanaf 2018?

Er is goed nieuws, want Boekstart gaat uitbreiden dankzij structurele ondersteuning van de Vlaamse Overheid. Al vanaf begin september start de communicatie i.s.m. het kabinet van minister Gatz. Er volgen infomomenten in het najaar voor alle betrokkenen.

Els Michielsen (Iedereen Leest) vertelt ons wat er allemaal op stapel staat.

10.00u. Roundup digitale projecten Cultuurconnect – door Bart Beuten (directeur)


In januari 2016 lanceerde Cultuurconnect een oproep aan lokale cultuurprofessionals om digitale projectideeën in te dienen. Er kwamen maar liefst 99 reacties van bibliotheken, cultuur- & gemeenschapscentra en cultuur- & vrijetijdsdiensten. Uiteindelijk werden na de zomervakantie 16 projecten weerhouden. Bekijk HIER de filmpjes waarin bibliothecarissen en andere professionals hun project kort en krachtig voorstellen.

Ondertussen zijn we een jaar verder. Hoe loopt het vandaag met de ondersteuning en uitwerking van de geselecteerde projecten? Zitten er geschikte projecten tussen om verder uit te rollen voor de sector? Bart Beuten (directeur Cultuurconnect) schetst de actuele stand van zaken.

10.30u. PAUZE

10.45u. Naar een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) – door Johan Mijs & Bart Beuten (Cultuurconnect)

Cultuurconnect werkt samen met de vijf Vlaamse provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel) en de bibliotheken aan een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) voor Vlaanderen. Het eengemaakt bibliotheeksysteem wordt een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem voor het consolideren van de stabiele werkprocessen in de bibliotheek, zoals bestellen, catalografie, inventarisbeheer, lenersadministratie, uitlenen, financieel beheer en rapportage/statistieken. De centrale catalografie wordt verder uitgebouwd in Open Vlacc, online lenersactiviteiten en de online catalogus (inclusief metacontent) worden uitgebouwd in de bibliotheekwebsites.

Ondertussen weten we met welke firma Cultuurconnect in zee gaat om het EBS te verwezenlijken en uit te rollen. Wat staat er allemaal te gebeuren? Timing? Financiële gevolgen voor de lokale bibliotheken? Johan Mijs (projectleider EBS) en Bart Beuten (directeur) schetsen ons de actuele stand van zaken.

12.00u: Einde

Bibliotheekmedewerkers die bezig zijn met de materie zijn ook van harte welkom op dit overleg. Meld je aanwezigheid (met opgave van het aantal personen) vóór 26 september 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be.

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

woensdag 24 mei 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 16 juni 2017 in Genk


Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 16 juni 2017 het tweede overleg van bibliothecarissen voor 2017.

Dit is een zeer belangrijk overleg, lees dus snel verder!!! 

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

 
Op vrijdag 16 juni stellen we het bestaansrecht van de BVL zelf in vraag. Jullie weten allemaal dat de BVL al jarenlang de vinger aan de pols houdt. Binnen de BVL zijn we voortdurend op zoek naar prikkelende onderwerpen voor het driemaandelijks overleg, we organiseren inspirerende studiereizen en bezorgen input aan het PSLB m.b.t. opleidingen en studiedagen. Verschillende bestuursleden zijn actief in bovenlokale organisaties zoals VVBAD en Cultuurconnect, waar ze de belangen van alle Limburgse bibliotheken vertegenwoordigen en onze standpunten laten weerklinken. Dit alles en nog zoveel meer (vb. medewerkersdagen en gezellige ledenfeesten) komt vanaf 2018 in het gedrang, want dan valt de financiële ondersteuning van het Provinciebestuur weg.

Tegelijk verdwijnt ook het PSLB. Initiatieven zoals LEES17, de proeftuin Digitale Bibliotheek, sectormomenten…. Het valt allemaal weg.

Wat nu? Heeft de BVL nog bestaansrecht of worden we overbodig?  Hebben jullie behoefte aan een (regionale) schakel tussen het Vlaamse en het lokale niveau? Welke van bovenstaande acties moeten blijven bestaan en wie moet daar voor zorgen? En de hamvraag: wie gaat dit betalen?

Over dit alles willen we graag het debat in alle openheid aangaan.

We rekenen daarom op jullie aanwezigheid!

De deuren gaan open om 8.30u en we ronden af om 12.15u.

Meld je aanwezigheid vóór 10 juni 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be. Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

dinsdag 28 februari 2017

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 24 maart 2017 in Genk

Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35


De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 24 maart het eerste overleg van bibliothecarissen voor 2017.  Aansluitend volgt de jaarlijkse algemene vergadering met receptie.

AGENDA

08.45u. Ontvangst

09.00u. Welkom,  mededelingen BVL, PSLB & korte toelichting charter VVBAD

09.15u. Flankerend onderwijsbeleid provincie Limburg

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs staat in voor het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg. In het kader hiervan werden de voorbije jaren projecten uitgerold i.s.m. een aantal Limburgse bibliotheken, denk maar aan Boekstart en Taalgarage. Minder bekend is de expertise die ze ondertussen opgebouwd hebben rond techniek, zoals Lego Education en het inzetten van mini-robotjes in het kleuteronderwijs (ook te zien tijdens onze studiereis naar Tilburg op 24/01/2017).

Aansluitend vertelt Annemie Arras ons hoe ze in de bibliotheek van Bree samenwerken rond een aantal van deze thema’s en wat ze precies doen voor welke
doelgroep(en).10.15u. Pauze

10.30u. De toekomst van IBL

De vraag die in 2017 als rode draad bij elk overleg terugkomt is: “Wat na 2017?”

Tijdens ons eerste overleg debatteren we over de toekomst van het interbibliothecair leenverkeer. In 2017 wordt IBL nog financieel ondersteund, maar die provinciale subsidies vallen vanaf 2018 weg. Het is ook onduidelijk hoe het verder moet met IMPALA. Enkele pertinente vragen dringen zich op, zoals:

“ Hebben we eigenlijk wel nood aan IBL?”
“Zo ja, welke collecties komen ervoor in aanmerking?”
“Hoe organiseren we IBL en wat mag dit kosten?”

Aan de hand van een aantal confronterende stellingen proberen we een gezamenlijk standpunt te formuleren namens de Limburgse bibliotheken.12.00u. Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2016, rekening 2016 en begroting 2017

Aansluitend nodigen we iedereen uit op een receptie.

Meld je aanwezigheid vóór 16 maart 2017 bij karla.degreeve@maaseik.be en laat tegelijk even weten of je blijft voor de receptie!

Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!