woensdag 26 november 2014

Bibliothecarissenoverleg op vrijdag 5 december 2014

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert i.s.m. het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken op vrijdag 5 december 2014 een belangrijk informatie- en overlegmoment!

Afspraak in het Borrelhuis te Hasselt 
Witte Nonnenstraat 26 - tel. 011-22 62 22

AGENDA 

09.00 uur 
Ontvangst in Borrelhuis (bovenzaal) met thee/koffie/koffiekoeken 

09.30 uur 
- Presentatie over het verbetertraject PBS en bibliotheekportalen 

- Bespreking stand van zaken gevolgen Vlaamse beleidsintenties voor de bibliotheeksector (PSLB, PBS, Bibnet/Locus, …). Komen hierbij aan bod: het Vlaamse regeerakkoord, de beleidsverklaring van Vlaams Minister voor Cultuur Sven Gatz, de besluiten van de VVBAD workshop van 28.11.2014 ter voorbereiding van een advies aan de minister, e.a. 

- Gelegenheid tot vragen stellen en dialoog (breng je vragen mee voor de vragenbox) 

10.30 uur 
Afronding en vertrek naar het Jenevermuseum 

11.00 uur 
Themarondleiding in het vernieuwde Jenevermuseum Hasselt met verrassende gids! 

12.45 uur 
Broodmaaltijd, met soep, in het Borrelhuis 

Wie niet kan komen, graag verontschuldigen via stefan.paulissen@lanaken.be. Dank!