maandag 27 mei 2019

Bibliothecarissenoverleg + algemene vergadering op vrijdag 14 juni 2019 in de bibliotheek van Genk

Stedelijke Openbare Bibliotheek Genk
T. 089-65 35 35

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseert op vrijdag 14 juni 2019 van 9.00 tot 12.00 uur een overleg voor alle Limburgse bibliothecarissen.

AGENDA

09.00u. Ontvangst

09.30u. Welkom, mededelingen BVL 
             Algemene ledenvergadering met jaarverslag 2018, rekening 2018 en begroting 2019

09.45u  Arcadegames

Tijdens ons overleg van september 2017 heeft Cultuurconnect een aantal nieuwe projecten voorgesteld, waaronder Arcadegames. Er werd toen de mogelijkheid geopperd om hiermee een Limburgtoer te organiseren. We overlopen de stand van zaken en polsen welke bibliotheken graag willen meedoen.

10.00u  Kinderjury Vlaanderen (KJV)

Welke bibliotheken doen op dit moment mee aan KJV? Hoe verloopt het en hoe evalueren ze het eindfeest? Willen deze bibliotheken hun werking rond KJV ook volgend schooljaar verder zetten? We overlopen in het kort de stand van zaken en lanceren tegelijk een oproep naar bibliotheken die graag willen instappen.

10.15u  LINC VZW

Een afgevaardigde van LINC VZW komt langs om hun vernieuwde organisatie voor te stellen. We vernemen ook de resultaten van de aprilvisactie.

10.45u  SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) voor bibliotheken

Gemeenten zijn allemaal ijverig bezig met de opmaak van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor de nieuwe meerjarenplanning 2020-2025. De SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) kunnen daarbij als inspiratie of leidraad dienen. Maar hoe vertalen we deze SDG’s naar de bibliotheekwerking? Een spreker van Cifal Flanders helpt ons op weg met aanknopingspunten en voorbeelden.
 
12.00u   Afsluiting met receptie

Meld je aanwezigheid vóór 11 juni 2019 bij karla.degreeve@maaseik.be. Graag ontvangen wij eveneens een seintje als je niet aanwezig kan zijn. Dank!

zondag 5 mei 2019

Studiereis naar de bibliotheek van Aalst op vrijdag 26 april 2019: verslaggeving

De Bibliotheekvereniging Limburg organiseerde op vrijdag 26 april 2019 een studiereis naar de nieuwe bibliotheek “Utopia” in Aalst.

Met dank aan Arnoud Van Der Straeten en zijn team voor de goede ontvangst en boeiende presentaties!

Welcome to Utopia
Een blik op de bib in Utopia
Zelfroostering

Jullie vinden alle vorige verslagen van de overlegmomenten terug onder de tab Verslagen Overleg (zie balk bovenaan deze website).