Privacyverklaring BVL

Sedert 25 mei 2018 is de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" van kracht, beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation). Deze verordening heeft tot doel om de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op:

  • gebruik van onze website www.bvl.be
  • ontvangen van e-mails (BVL-Flits)
  • inschrijven voor onze activiteiten (overleg, medewerkersdagen, studiereizen,...)

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door u in te schrijven op onze e-mails (BVL-Flits) of deel te nemen aan één van onze activiteiten, die wij alleen of met partnerorganisaties opzetten, geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken en is van toepassing op de diensten van de Bibliotheekvereniging Limburg. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Wie gebruik maakt van onze website, onze mailings wenst te ontvangen of zich inschrijft voor één van onze activiteiten, aanvaardt deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via bibliotheekvereniginglimburg@gmail.com om uw bezorgdheden te bespreken. U kan uw gegeven toestemming steeds intrekken via e-mail naar bibliotheekvereniginglimburg@gmail.com

A. Website

Onze website www.bvl.be is eigenlijk een blog en werkt via de gratis webapplicatie http://blogger.com Dit is een product van Google.

Google maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. U kunt steeds het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde onderdelen van onze website mogelijk niet correct werken wanneer u het gebruik van cookies op deze website uitschakelt of beperkt. Meer info over het privacybeleid van google: https://policies.google.com/privacy?gl=be

B. E-mails (BVL-Flits)

Zoals u wellicht weet, wordt het versturen van nieuwsflitsen en berichten via e-mail door de Bibliotheekvereniging Limburg (BVL) tot een minimum beperkt. Wij versturen deze e-mails naar het algemene e-mailadres en/of het e-mailadres van de bibliothecaris van elke Limburgse bibliotheek, die lid is van Bibliotheekvereniging Limburg (BVL). Daarnaast is het ook mogelijk dat u zich ooit zelf op onze mailings heeft aangemeld. Wij vinden het belangrijk om u via die mailings op de hoogte te houden over de overlegmomenten en andere activiteiten van de BVL, aangevuld met belangrijk nieuws uit de (Limburgse) bibliotheeksector. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen of liever ontvangt via een ander e-mailadres, kan u contact met ons opnemen via bibliotheekvereniginglimburg@gmail.com en wij doen de nodige aanpassingen.

C. inschrijvingen voor activiteiten (overleg, studiereizen, medewerkersdagen,...)

Bij de inschrijving op activiteiten, die wij alleen of met partnerorganisaties opzetten, of als partnerorganisatie ondersteunen, vragen wij een aantal persoonsgegevens op. Het kan gaan om e-mailadres, familienaam, voornaam, organisatie, gemeente/stad, werkdomein, .... Wij hebben deze gegevens nodig voor de administratieve verwerking van uw inschrijving, om u verdere informatie te kunnen bezorgen over de betreffende activiteit en om u na afloop van de activiteit een verslag en/of evaluatieformulier te kunnen bezorgen. Na de afronding van elke activiteit verwijderen wij de daarmee samenhangende e-mails uit onze bestanden.

Het is belangrijk dat u weet dat we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen. Als derden ons vragen om bepaalde belangrijke info te delen met de Limburgse bibliotheken, sturen wij die info zelf door via onze eigen mailings.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten