dinsdag 12 mei 2020

Coronacrisis: exitstrategie bibliotheken


Het zijn voor ons allemaal moeilijke tijden. Het geplande BVL-overleg van vrijdag 27 maart 2020 hebben we moeten annuleren en ook in juni zal er heel waarschijnlijk geen overleg plaatsvinden, althans niet in fysieke vorm.

We hebben met de Raad van Bestuur op donderdag 7 mei 2020 een online vergadering georganiseerd om elkaar nog eens te “zien” en even alles op een rijtje te zetten. Vooral de vraag of we namens de BVL ondersteuning kunnen bieden aan onze Limburgse collega’s lag op tafel. We zien heel wat mails passeren van collega’s en we merken dat iedereen probeert zijn plan te trekken, omdat officiële richtlijnen van hogerhand ontbreken.

Namens de BVL informeren we jullie graag in de mate van het mogelijke over de geplande exitstrategie voor bibliotheken. Op vrijdag 24 april maakte de Nationale Veiligheidsraad zijn exitstrategie bekend. Het is de bedoeling dat de  genomen maatregelen gefaseerd afgebouwd worden. Over de openbare bibliotheken had de Nationale Veiligheidsraad op dat moment nog geen standpunt ingenomen. Tegen 18 mei zal de Nationale Veiligheidsraad wel samen met deskundigen bekijken of er een versoepeling van de maatregelen kan komen voor bibliotheken.

De VVBAD ontwikkelde daarom een gids met praktische adviezen aan de informatiesector om gefaseerd terug te keren naar een normale werking, wanneer de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat. De adviezen in dit document bieden inspiratie en houden op zich geen verplichtingen in. Elke instelling kan door haar eigenheid andere aandachtspunten hebben. De gids, maar ook updates ervan en andere nuttige informatie, is terug te vinden op de website van VVBAD: exitstrategie voor de informatiesector.

Dit voorstel omtrent de exitstrategie voor bibliotheken is goed tot bij het kabinet geraakt en werd er positief onthaald. De VVBAD ontving bevestiging dat we waarschijnlijk deze week van de Nationale Veiligheidsraad meer informatie krijgen over de gefaseerde heropening van openbare bibliotheken. Ze zullen de gids daarna waar nodig aanpassen aan de richtlijnen.

De kans is dus reëel dat bibliotheken vanaf 18 mei weer mensen in de bib mogen toelaten voor het uitlenen van materialen, zoals beschreven in stap 2 van deze gids. We gaan er niet vanuit dat bibliotheken verplicht worden om dit vanaf 18 mei te organiseren, maar dat er rekening gehouden wordt met een overgangsperiode van enkele weken, waarin sommige bibliotheken wel en andere nog niet open zijn. Het blijft belangrijk dat de overstap overal op een veilige manier voor personeel en bezoekers georganiseerd kan worden.

Naast het document van de VVBAD is het ook interessant om even te rade te gaan bij de aanpak van de Nederlandse bibliotheken, die al sinds maandag 11 mei hun deuren (gedeeltelijk) heropend hebben. Ze hebben daar een protocol ter beschikking met richtlijnen om dit veilig te organiseren. Hierbij de info met o.a. een link naar het protocol.

Je kan ook tips sprokkelen op kenniskantoor in de volgende discussies:

Tenslotte lanceren we een warme oproep om dit document te actualiseren (met dank aan Gunter Broekmans van Beringen!).

Het document is een handig hulpmiddel om van elkaar te weten in welke fase van de exit iedereen zit en om in de mate van het mogelijke de timing op elkaar af te stemmen (voor zover wenselijk, want elke lokale situatie is anders). Ook onze lokale besturen kijken graag hoe andere (buur)gemeenten de heropening aanpakken. Vul a.u.b. de toegevoegde kolommen in over de stand van zaken sinds 3 mei 2020. Er zijn ook twee nieuwe kolommen over het E-boekenplatform van Cultuurconnect. We zijn namelijk benieuwd welke Limburgse bibliotheken hebben ingetekend en of zij van plan zijn om hiervoor een extra bijdrage te vragen aan de gebruikers.

Van zodra er meer info beschikbaar is, ontvangen jullie hierover een update!

Namens de BVL wensen wij alle collega’s veel sterkte in deze moeilijke tijden en vooral een goede gezondheid voor uzelf en uw naasten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten